Aurobot #50

This Aurobot was won by
0x9b46d11A1f087ff941730d781398A14E8c0b5E50

Aurobot #50