Aurobot #108

This Aurobot was won by
0x178C804D46b1dF6364E80C11c36712294e657DB6

Aurobot #108